Небеса

Небо 4
80 см x 120 см
Масло на холсте
Цена: 9 000 $
Небо 2C
70 см x 120 см
Масло на холсте
Цена: 8 000 $